Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

niepotrzebne
21:47
4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood viajointskurwysyn jointskurwysyn
niepotrzebne
21:47
3545 6744
niepotrzebne
21:46
0447 cb45 500

November 22 2017

niepotrzebne
11:09
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
niepotrzebne
11:02
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
niepotrzebne
11:02
4318 dede
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
11:01
9933 126d 500
Reposted fromflowetryy flowetryy viapsychoviolet psychoviolet
niepotrzebne
11:01
7548 d4b2 500
Reposted frommegwanttea megwanttea viawszystkodupa wszystkodupa
niepotrzebne
11:00
7697 e2a6
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
niepotrzebne
10:59
4109 7e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
10:56
9939 5166 500
Reposted frombrumous brumous viapsychoviolet psychoviolet

November 19 2017

niepotrzebne
12:22
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
12:22
1289 d530 500
niepotrzebne
12:18
9221 c389 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
niepotrzebne
12:13
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaimaybebad imaybebad

November 07 2017

20:50
4292 da88 500
niepotrzebne
01:56
niepotrzebne
01:43
1704 0135
Reposted fromfortherecord fortherecord viasexzrekinem sexzrekinem
niepotrzebne
01:38

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viasexzrekinem sexzrekinem
niepotrzebne
01:38
Ludzie dzielą się na tych, których się spotyka i poznaje, i tych, których się spotyka i już zna.
— znalezione.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl