Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

niepotrzebne
12:45
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
niepotrzebne
12:44
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viawszystkodupa wszystkodupa
niepotrzebne
12:17
6831 9806 500
Reposted fromdusix dusix viasentymentalna sentymentalna
niepotrzebne
12:08
W rzeczywistości jest tak, że jednego dnia chcielibyśmy uśmiechać się do całego świata, chodzić w kolorowych ubraniach, przyciągać spojrzenia, a drugiego - po prostu zniknąć. Pokazać swoją pasję światu - ale podrzeć dokładnie karteczkę z pośpiesznie napisanym na kolanie tekstem piosenki czy wierszem, bojąc się reakcji innych. Pragniemy wyjść poza strefę komfortu, jednocześnie odczuwając niepokój przy każdej rozmowie z nieznajomymi. Chodzące sprzeczności.  Tęsknimy za zrozumieniem, wstydząc się mówić. Wypełniamy nasze relacje słowami lekkimi i słodkimi jak wata cukrowa, bojąc się pokazać to, co siedzi nam w głowach. A przecież każdy ma jakieś 'coś'. I to 'coś' dręczy, gnije gdzieś w głębi, domaga się, żeby o nim mówić, jednocześnie czyniąc z siebie największe tabu. 
Cztery Wieki Później
niepotrzebne
12:05
Nie uznaję sztucznych ograniczeń - że powinniśmy, nie powinniśmy, wolno, nie wolno. Każdy jest oddzielną jednostką i mamy prawo robić to, co kochamy i w co wierzymy.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromawkwardx awkwardx viasentymentalna sentymentalna
niepotrzebne
12:00
5699 3f54
07:48
0189 e9e9
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viabrzask brzask
07:47
3850 323e 500
07:46
7159 65bf 500

:

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabrzask brzask

April 15 2017

niepotrzebne
08:39
niepotrzebne
08:38
niepotrzebne
08:38

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaxannabelle xannabelle
niepotrzebne
08:34
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viaxannabelle xannabelle
08:32
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viawszystkodupa wszystkodupa

April 11 2017

21:28
2090 df12 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaweakness weakness

April 07 2017

niepotrzebne
23:26
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viagdziejestola gdziejestola
niepotrzebne
23:26
23:21
0210 dbf6
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaememem ememem
niepotrzebne
00:00
0034 de22 500

April 06 2017

23:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl