Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

niepotrzebne
14:10
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion viacytaty cytaty
13:50
13:50
7076 7e0d 500
niepotrzebne
13:42
2173 53ff 500
Reposted fromepi epi viabrzask brzask
niepotrzebne
13:41
- Widziałem wczoraj spadającą gwiazdę.  - O co poprosiłeś los?  - O rzecz banalną, niespodziankę, coś, czego się nie spodziewam albo czego w duchu pragnę, co mogło by mnie ucieszyć. - Lubisz niespodzianki ? - Tak i nie pamiętam już, kiedy ktoś mi jakąś sprawił.
— Rozmowa autobusowa z K. - serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viabrzask brzask
13:40
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viabrzask brzask

May 17 2017

niepotrzebne
20:54
3155 b1d7
20:52
8121 353b 500
niepotrzebne
20:51
5649 0a49 500
@carlossteinski
niepotrzebne
20:49
8060 d937
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask

May 12 2017

niepotrzebne
09:41
6860 0833 500
09:40
5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viabrzask brzask

April 19 2017

niepotrzebne
12:45
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
niepotrzebne
12:44
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viawszystkodupa wszystkodupa
niepotrzebne
12:17
6831 9806 500
Reposted fromdusix dusix viasentymentalna sentymentalna
niepotrzebne
12:08
W rzeczywistości jest tak, że jednego dnia chcielibyśmy uśmiechać się do całego świata, chodzić w kolorowych ubraniach, przyciągać spojrzenia, a drugiego - po prostu zniknąć. Pokazać swoją pasję światu - ale podrzeć dokładnie karteczkę z pośpiesznie napisanym na kolanie tekstem piosenki czy wierszem, bojąc się reakcji innych. Pragniemy wyjść poza strefę komfortu, jednocześnie odczuwając niepokój przy każdej rozmowie z nieznajomymi. Chodzące sprzeczności.  Tęsknimy za zrozumieniem, wstydząc się mówić. Wypełniamy nasze relacje słowami lekkimi i słodkimi jak wata cukrowa, bojąc się pokazać to, co siedzi nam w głowach. A przecież każdy ma jakieś 'coś'. I to 'coś' dręczy, gnije gdzieś w głębi, domaga się, żeby o nim mówić, jednocześnie czyniąc z siebie największe tabu. 
Cztery Wieki Później
niepotrzebne
12:05
Nie uznaję sztucznych ograniczeń - że powinniśmy, nie powinniśmy, wolno, nie wolno. Każdy jest oddzielną jednostką i mamy prawo robić to, co kochamy i w co wierzymy.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromawkwardx awkwardx viasentymentalna sentymentalna
niepotrzebne
12:00
5699 3f54
07:48
0189 e9e9
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viabrzask brzask
07:47
3850 323e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl