Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

niepotrzebne
19:27
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viapsychoviolet psychoviolet
niepotrzebne
19:09
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viacytaty cytaty
niepotrzebne
19:08
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
niepotrzebne
19:07
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychoviolet psychoviolet
niepotrzebne
18:57
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viatutus tutus
niepotrzebne
18:55
niepotrzebne
18:53
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaponurykosiarz ponurykosiarz

July 29 2017

niepotrzebne
22:01
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viasentymentalna sentymentalna
niepotrzebne
21:59
3091 7f1a
niepotrzebne
21:54
2898 7003
Reposted frommaszka maszka viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:54
8881 ec0a
Reposted fromSuzi Suzi viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 26 2017

niepotrzebne
14:10
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion viacytaty cytaty
13:50
13:50
7076 7e0d 500
niepotrzebne
13:42
2173 53ff 500
Reposted fromepi epi viajointskurwysyn jointskurwysyn
niepotrzebne
13:41
- Widziałem wczoraj spadającą gwiazdę.  - O co poprosiłeś los?  - O rzecz banalną, niespodziankę, coś, czego się nie spodziewam albo czego w duchu pragnę, co mogło by mnie ucieszyć. - Lubisz niespodzianki ? - Tak i nie pamiętam już, kiedy ktoś mi jakąś sprawił.
— Rozmowa autobusowa z K. - serplesniowy.soup.io
13:40
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 17 2017

niepotrzebne
20:54
3155 b1d7
20:52
8121 353b 500
niepotrzebne
20:51
5649 0a49 500
@carlossteinski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl