Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

niepotrzebne
10:59
4109 7e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
10:56
9939 5166 500
Reposted frombrumous brumous viapsychoviolet psychoviolet

November 19 2017

niepotrzebne
12:22
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
12:22
1289 d530 500
niepotrzebne
12:18
9221 c389 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
niepotrzebne
12:13
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaimaybebad imaybebad

November 07 2017

20:50
4292 da88 500
niepotrzebne
01:56
niepotrzebne
01:43
1704 0135
Reposted fromfortherecord fortherecord viasexzrekinem sexzrekinem
niepotrzebne
01:38

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viasexzrekinem sexzrekinem
niepotrzebne
01:38
Ludzie dzielą się na tych, których się spotyka i poznaje, i tych, których się spotyka i już zna.
— znalezione.

August 11 2017

niepotrzebne
19:27
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viapsychoviolet psychoviolet
niepotrzebne
19:09
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viacytaty cytaty
niepotrzebne
19:08
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
niepotrzebne
19:07
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychoviolet psychoviolet
niepotrzebne
18:57
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viatutus tutus
niepotrzebne
18:55
niepotrzebne
18:53
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaponurykosiarz ponurykosiarz

July 29 2017

niepotrzebne
22:01
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viasentymentalna sentymentalna
niepotrzebne
21:59
3091 7f1a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl